top of page

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA  KANDYDATÓW/KANDYDATEK /UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK PROJEKTU

ikona dokument.jpg

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

ikona dokument.jpg

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na staż oraz wniosek

ikona dokument.jpg

FORMULARZ UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE

ikona dokument.jpg

RODO

ikona dokument.jpg

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

ikona dokument.jpg

DEKLARACJA

UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE

____________________________________________________________________

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA PRACODAWCÓW/PRZEDSIĘBIORCÓW


_________________________________________________________________

WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

ikona dokument.jpg

Regulamin wyposażenia/  doposażenia stanowiska pracy

ikona dokument.jpg

Wniosek o refundację wyposażenia/
doposażenia stanowiska pracy

ikona dokument.jpg

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

ikona dokument.jpg

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

________________________________________________________________

STAŻE ZAWODOWE

ikona dokument.jpg

Wniosek o zorganizowanie stażu zawodowego wraz załącznikami
 

ikona dokument.jpg

Umowa trójstronna wzór

ikona dokument.jpg

Dziennik stażu
 

ikona dokument.jpg

Lista obecności

ikona dokument.jpg

Rodo
 

________________________________________________________________
POWIAT KŁODZKI - PRACE INTERWENCYJNE

ikona dokument.jpg

Regulamin prac interwencyjnych
 

ikona dokument.jpg

Wniosek o organizację prac interwencyjnych
 

ikona dokument.jpg

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 

ikona dokument.jpg

RODO 
 

ikona dokument.jpg

Druk zgłoszenie oferty pracy
 

ikona dokument.jpg

Wniosek o refundację części kosztów wynagrodzenia
 

________________________________________________________________
POWIAT ZĄBKOWICKI - PRACE INTERWENCYJNE

ikona dokument.jpg

Regulamin prac interwencyjnych

 

ikona dokument.jpg

Wniosek o organizację prac interwencyjnych
 

ikona dokument.jpg

Wniosek o refundację części kosztów wynagrodzenia
 

ikona dokument.jpg

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 

ikona dokument.jpg

Druk zgłoszenie oferty pracy
 

bottom of page